FINANSE

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych producentów, bowiem czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na wzrost inflacji (droższe stają się dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, motywuje Czytaj więcej…

Z admin, przed
RYNEK

Czy teraz zapiszemy przyrost czy spadek PKB?

Szacowanie wzrostu gospodarczego jest wymagającym a także trudnym procesem. Wymaga uwzględnienia naturalnie nie tylko wszelakich czynników ekonomicznych, lecz również aspektów społecznych, politycznych, a również kulturowych. W związku z czym wzrost gospodarczy stara się opisać z wykorzystaniem specjalnych wskaźników. Najważniejszymi miernikami makroekonomicznymi, systemowo charakteryzującymi gospodarkę, pozostają: produkt krajowy brutto (PKB) oraz produkt narodowy brutto (PNB). Te mierniki wykorzystywane są do podawania aktualnego stanu koniunktury – informują, czy krajowa gospodarka się rozbudowuje, lub przeżywa kryzys. Uważa się także, iż PKB a także produkt narodowy brutto stają się Czytaj więcej…

Z admin, przed