RYNEK

Czy teraz zapiszemy przyrost czy spadek PKB?

Szacowanie wzrostu gospodarczego jest wymagającym a także trudnym procesem. Wymaga uwzględnienia naturalnie nie tylko wszelakich czynników ekonomicznych, lecz również aspektów społecznych, politycznych, a również kulturowych. W związku z czym wzrost gospodarczy stara się opisać z wykorzystaniem specjalnych wskaźników. Najważniejszymi miernikami makroekonomicznymi, systemowo charakteryzującymi gospodarkę, pozostają: produkt krajowy brutto (PKB) oraz produkt narodowy brutto (PNB). Te mierniki wykorzystywane są do podawania aktualnego stanu koniunktury – informują, czy krajowa gospodarka się rozbudowuje, lub przeżywa kryzys. Uważa się także, iż PKB a także produkt narodowy brutto stają się Czytaj więcej…

Z admin, przed